Partners

Spring Kinderopvang

Klik hier voor informatie over de dagopvang.

Klik hier voor informatie over het peuteraanbod.

Klik hier voor informatie over de buitenschoolse opvang.
 

Brainportscholen

Klik hier voor de aangesloten scholen bij Brainport.
 

Jibb+

Jibb+ laat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen ervaren dat sporten en bewegen leuk is! Op school, na school, in elke wijk, bij een sportaanbieder én in de vakanties. Jibb+ werkt samen met alle scholen in Helmond en is ook dit jaar weer actief op de school van uw kind. Op onze school zullen de lessen bewegingsonderwijs elke maandag verzorgd worden door vakleerkracht Ruud Lange. Daarnaast zal Nienke Houet bij de kleutergroepen de bewegingslessen komen geven met extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. Daarnaast zal Jibb+ Extra ook door Nienke verzorgd worden op de woensdagmiddag van 13:00-14:00 in de gymzaal. Ook na schooltijd, in de wijk en in de vakanties organiseert Jibb+ samen met sportaanbieders tal van activiteiten voor alle kinderen uit Helmond.
 Informatie over wijkgerichte activiteiten en vakantieactiviteiten georganiseerd door Jibb+ worden via school verspreidt door middel van een stukje in de nieuwsbrief of door middel van een flyer.

Kijk voor het actuele aanbod op: https://jibbplus.nl/ of volg ons Facebook, Instagram of Twitter.
 

Cultuurcontact


Klik hier voor de website van Cultuur-contact.
 

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO


Klik hier voor de website van het samenwerkingsverband (SWV).
 

Oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO


Klik hier voor de website van het oudersteunpunt.